پرسنل
             
​مدیر کارخانه :       جناب اقای نخجوان نیا     09133328211
 مدیر فروش :       جناب آقای ارجمند         09133328220
مسئول ​هماهنگی :      جناب آقای علیخانی       09133328277
 مسئول حسابداری :     سرکار خانم ثابتین     
  09133328200
 مسئول آزمایشگاه :      سرکارخانم دادخواه      09133328200
                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                                   طراحی سایت : پیام گستر